Place: Hà Nội

Salary: 200$

Application deadline: 15-12-2022

​​​​​​​
ảnh widget
Others
GAME TESTER
30-11-2022
GAME DESIGNER
15-12-2022
BACK-END DEVELOPER
30-11-2022
FRONT-END DEVELOPER
30-11-2022
2D GAME ARTIST
30-11-2022
UNITY DEVELOPER
30-11-2022
GAME SPINE ANIMATOR
30-11-2022
MARKETING EXECUTIVE
15-12-2021
Contact Us
Bạn cần hỗ trợ, quan tâm đến việc hợp tác kinh doanh hay có các câu hỏi khác, hãy liên hệ với chúng tôi
Address
Tầng 11 - Bamboo Airways Tower - 265 Cầu Giấy - Hà Nội • 268 - Lý Thường Kiệt - Phường 14 - Quận 10 - TP.HCM
Hotline
+84 911 675 086
Or you can contact us via